matka: Trixi Hartis


RTG DKK: 0/0, V1, 3* VT - KV, 5JX1/p
zkouška: ZVV1